NÄSTA START: 10 OKTOBER 2018

Utamana dig själv för att maximera dina resultat! Ta del av hård och rolig träning under fyra veckor. Träningen kombineras med möjlighet till att också få hjälp med sin kost på ett enkelt sätt då kosten står för 80% av dina träingsresultat. 

Pris: 250 kr

För att få deltaga på NTR Boot Camp krävs att avgiften betalas in senast startdagen (även swish fungerar). 


  • Hur fick du höra talas om oss?
  • Är det något vi behöver veta?
Dina uppgifter används för att kunna ta kontakt med dig samt fakturera. Uppgifterna sparas 1 år efter senaste interaktion med NTR Wellness.