NÄSTA START: 29 OKTOBER 2018

Utamana dig själv för att maximera dina resultat! Ta del av hård och rolig träning under fyra veckor. Träningen kombineras med möjlighet till att också få hjälp med sin kost på ett enkelt sätt då kosten står för 80% av dina träingsresultat.

På första passet gör vi fystester och avslutar likadant lördag 8/12 för att se hur ni har förbättrat er. Vi avslutar med en gemensam avslutning måndagen 10/12. 


Pris: 599 kr

För att få deltaga på NTR BootCamp krävs att avgiften betalas in senast startdagen (även swish fungerar). 


NYHET - NTR INTENZE!

Träna 6 st extra pass utöver NTR BOOT CAMP. 
Denna extra utmaning kan man endast välja om man deltar på NTR BOOT CAMP eller har ett aktivt träningskort. 
Träningstillfällerna kommer vara 1pass/vecka. DAG OCH TID KOMMER SNART.

Pris: 200 kr


Anmäl dig här.


  • Hur fick du höra talas om oss?
  • Är det något vi behöver veta?
Dina uppgifter används för att kunna ta kontakt med dig samt fakturera. Uppgifterna sparas 1 år efter senaste interaktion med NTR Wellness.