NÄSTA START: augusti 2018

Utamana dig själv för att maximera dina resultat! Ta del av hård och rolig träning under fyra veckor. Träningen kombineras med möjlighet till att också få hjälp med sin kost på ett enkelt sätt då kosten står för 80% av dina träingsresultat.

På första passet gör vi fystester och avslutar likadant 14/6 för att se hur ni har förbättrat er. Vi avslutar med en gemensam avslutning tisdagen 19/6. 


Pris: 399 kr

För att få deltaga på NTR BootCamp krävs att avgiften betalas in senast startdagen (även swish fungerar). 

NYHET
Nu finns även NTR BOOTCAMP INTENZE för dig som vill svettas ännu lite mer. Mer info hittar du längre ner på sidan.

Anmäl dig här.

OBS!
På NTR BOOTCAMP INTENZE finns endast 10 platser! Först till kvarn.

  • Hur fick du höra talas om oss?
  • Är det något vi behöver veta?
Dina uppgifter används för att kunna ta kontakt med dig samt fakturera. Uppgifterna sparas 1 år efter senaste interaktion med NTR Wellness.